Picasso was wrong.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten